Business Intelligence hay BI là gì?

Hiện nay, khái niệm về Business Intelligence (BI, tạm dịch là Kinh doanh thông minh hay trí tuệ doanh nghiệp) ở Việt Nam còn khá mới mẻ và các doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn chưa triển khai BI mạnh mẽ vì rất nhiều lý do. Bài viết này nhằm cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn chung về BI.

Có rất nhiều định nghĩa về BI như dưới đây, mỗi định nghĩa nêu lên một đặc trưng nổi bật của BI nhưng chung qui lại tất cả đều đề cập đến khả năng trợ giúp ra quyết định hiệu quả trong kinh doanh của BI.

Dưới đây là một số định nghĩa về BI

Business Intelligence đề cập đến các kỹ năng, qui trình, công nghệ, ứng dụng được sử dụng để hỗ trợ ra quyết định (Business Intelligence (BI) refers to skills, processes, technologies, applications and practices used to support decision making).

BI là tập các công nghệ và công cụ để chuyển đổi những dữ liệu thô thành những thông tin có nghĩa và có ích cho mục mục phân tích kinh doanh (Business intelligenceBI is the set of techniques and tools for the transformation of raw data into meaningful and useful information for business Analysis purposes)

BI là các ứng dụng và công nghệ để chuyển dữ liệu doanh nghiệp thành hành động (BI is the applications and technologies transforming Business Data into Action)

Hoặc

BI là công nghệ mới giúp doanh nghiệp hiểu biết về quá khứ và dự đoán tương lai  (BI is the new technology for understanding the past & predicting the future)

Tóm lại:

BI là qui trình và công nghệ mà các doanh nghiệp dùng để kiểm soát khối lượng dữ liệu khổng lồ, khai phá tri thức giúp cho các doanh nghiệp có thể đưa các các quyết định hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh của mình. Công nghệ BI (BI technology) cung cấp một cách nhìn toàn cảnh hoạt động của doanh nghiệp từ quá khứ, hiện tại và các dự đoán tương lai. Mục đích của BI là hỗ trợ cho doanh nghiệp ra quyết định tốt hơn. Vì vậy một hệ thống BI (BI system) còn được gọi là hệ thống hỗ trợ quyết đinh (Decision Support System -DSS)

Những thành phần chủ yếu của Business Intelligence :

thanh phan chu yeu cua Business Intelligence

Data Sources

 • Là cơ sở dữ liệu thô (thường là cơ sở dữ liệu quan hệ) đến từ nhiều nguồn khác nhau như các ứng dụng business như Human Resource Management  (HRM), Customer relationship management  (CRM), phần mềm bán hàng, website thương mại điện tử…
 • Có thể là bất cứ hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào như MySQL, Oracle, MSSQL, DB2, …
 • Thường được thiết kế theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ ( vì dạng mô hình này đang rất phổ biến trong thực tế )

Data Warehouse

 • Là cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình khác với CSDL quan hệ và là nơi lưu trữ dữ liệu lâu dài của tổ chức
 • Dữ liệu của DW chỉ có thể đọc, ko ghi hay update được và chỉ được update bởi gói ETL chuyển đổi dữ liệu từ Data Sources vào Data Warehouse. Mình sẽ bàn kỹ hơn về Data Warehouse ở phần tiếp theo.

Data Exploration

Integrating Server

Chịu trách nhiệm trung gian  vận hành gói ETL để chuyển đổi dữ liệu từ Data Sources vào Data Warehouse.

Analysis Server

 • Chịu trách nhiệm thực thi các Cube được thiết kế dựa trên các Dimension dữ liệu và tri thức nghiệp vụ
 • Cube chịu trách nhiệm nhận input data từ DW và thực thi theo nghiệp vụ định nghĩa sẵn để trả về output.

Reporting Server

 • Thực thi các report với output nhận được từ Analysis Server.
 • Nơi quản trị tập trung các report trên nền web, các report này có thể được attach vào ứng dụng web, hay application.

Data Mining

 • Là quá trình trích xuất thông tin dữ liệu đã qua xử lý (phù hợp với yêu cầu riêng của doanh nghiệp) từ Data Warehouse rồi kết hợp với các thuật toán để đưa ra ( hoặc dự đoán ) các quyết định có lợi cho việc kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Đây là một quá trình quan trọng trong BI, thông thường một doanh nghiệp muốn sử dụng giái pháp BI thường kèm theo về Data Mining.

Data Presentation

 • Tạo ra các báo cáo, biểu đồ từ quá trình data mining để phục vụ cho nhu cầu của người dùng cuối.

[seriesposts sid=454 title=”Danh sách bài viết trong series” titletag=”h3″ show_date=0]

(2414)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments