50 tiểu thuyết có sức ảnh hưởng lớn nhất trên Internet

50 tiểu thuyết có sức ảnh hưởng lớn nhất trên Internet
50 tiểu thuyết có sức ảnh hưởng lớn nhất trên Internet

Dưới đây là danh sách những tiểu thuyết có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới Internet với sức hút, lượt xem, lượt phản hồi cao. Không chỉ là những truyện ngôn tình Trung Quốc mà còn các tiểu thuyết dựa trên thần thoại Bắc Âu hay các nền văn minh khác. Trong danh sách những tiểu thuyết ăn khách nhất mạng Internet này thì chiếm đa số vẩn là các tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc vì câu chữ dễ hiểu và đánh trúng suy nghĩ mơ mộng của giới trẻ.

50 tiểu thuyết có sức ảnh hưởng lớn nhất trên Internet
50 tiểu thuyết có sức ảnh hưởng lớn nhất trên Internet

Nhiều tiểu thuyết trong danh sách này đã được chuyển thể thành phim và được khán giả đón nhận với lượt xem và thảo luận lớn trên các trang mạng xã hội. Với sức hút lớn như vậy nên 50 tiểu thuyết có sức ảnh hưởng lớn nhất trên Internet có thể rất lâu sau mới có những tiểu thuyết mới đánh bại được.

1. Bên nhau trọn đời – Cố Mạn

Bên nhau trọn đời – Cố Mạn
Bên nhau trọn đời – Cố Mạn

2. Hoa tư dẫn ~ Đường Thất Công Tử

Hoa tư dẫn ~ Đường Thất Công Tử
Hoa tư dẫn ~ Đường Thất Công Tử

3. Tam sinh tam thế Thập lí đào hoa ~ Đường Thất Công Tử

Tam sinh tam thế Thập lí đào hoa ~ Đường Thất Công Tử
Tam sinh tam thế Thập lí đào hoa ~ Đường Thất Công Tử

4. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên ~ Cố Mạn

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên ~ Cố Mạn
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên ~ Cố Mạn

5. Bộ bộ kinh tâm ~ Đồng Hoa

Bộ bộ kinh tâm ~ Đồng Hoa
Bộ bộ kinh tâm ~ Đồng Hoa

6. Vân trung ca ~ Đồng Hoa

Vân trung ca ~ Đồng Hoa
Vân trung ca ~ Đồng Hoa

7. Không kịp nói yêu em ~ Phỉ Ngã Tư Tồn

Không kịp nói yêu em ~ Phỉ Ngã Tư Tồn
Không kịp nói yêu em ~ Phỉ Ngã Tư Tồn

8. Thả thí thiên hạ ~ Khuynh Linh Nguyệt

Thả thí thiên hạ ~ Khuynh Linh Nguyệt
Thả thí thiên hạ ~ Khuynh Linh Nguyệt

9. Đại mạc dao ~ Đồng Hoa

Đại mạc dao ~ Đồng Hoa
Đại mạc dao ~ Đồng Hoa

10. Hoàng phi sở đặc công số 11 ~ Tiêu Tương Đông Nhi

Hoàng phi sở đặc công số 11 ~ Tiêu Tương Đông Nhi
Hoàng phi sở đặc công số 11 ~ Tiêu Tương Đông Nhi

11. Phượng tù hoàng ~ Thiên Y Hữu Phong

Phượng tù hoàng ~ Thiên Y Hữu Phong
Phượng tù hoàng ~ Thiên Y Hữu Phong

12.Độc bộ thiên hạ ~ Lí Hâm

Độc bộ thiên hạ ~ Lí Hâm
Độc bộ thiên hạ ~ Lí Hâm

13. Odin chúc phúc ~ Thiên Lại Chỉ Diên

Odin chúc phúc ~ Thiên Lại Chỉ Diên
Odin chúc phúc ~ Thiên Lại Chỉ Diên

14. Bạo quân ôn nhu của ta ~ Mặc Vũ Bích Ca

Bạo quân ôn nhu của ta ~ Mặc Vũ Bích Ca
Bạo quân ôn nhu của ta ~ Mặc Vũ Bích Ca

15. Thiên tử mưu ~ Thanh Nghiêu

Thiên tử mưu ~ Thanh Nghiêu
Thiên tử mưu ~ Thanh Nghiêu

16. Hậu cung Chân huyện truyện ~ Lưu Liễm Tử

Hậu cung Chân huyện truyện ~ Lưu Liễm Tử
Hậu cung Chân huyện truyện ~ Lưu Liễm Tử

17. Đức Phật và nàng ~ Chương Xuân Di

Đức Phật và nàng ~ Chương Xuân Di
Đức Phật và nàng ~ Chương Xuân Di

18. Nguyệt thượng trọng hoả ~ Thiên Lại Chỉ Diên

Nguyệt thượng trọng hoả ~ Thiên Lại Chỉ Diên
Nguyệt thượng trọng hoả ~ Thiên Lại Chỉ Diên

19. Tình yêu thứ ba ~ Tự Do Hành Tẩu

Tình yêu thứ ba ~ Tự Do Hành Tẩu
Tình yêu thứ ba ~ Tự Do Hành Tẩu

20. Oản thanh ti ~ Ba Ba

Oản thanh ti ~ Ba Ba
Oản thanh ti ~ Ba Ba

21. Tiên hiệp kì duyên Hoa Thiên Cốt ~ Fresh Quả Quả

Tiên hiệp kì duyên Hoa Thiên Cốt ~ Fresh Quả Quả
Tiên hiệp kì duyên Hoa Thiên Cốt ~ Fresh Quả Quả

22. Hoá ra anh vẫn ở đây ~ Tân Di Ổ

 Hoá ra anh vẫn ở đây ~ Tân Di Ổ
Hoá ra anh vẫn ở đây ~ Tân Di Ổ

23. Thương ly ~ Tuyết Linh Chi

Thương ly ~ Tuyết Linh Chi
Thương ly ~ Tuyết Linh Chi

24. Duyên kì ngộ ~ Trang Trang

Duyên kì ngộ ~ Trang Trang
Duyên kì ngộ ~ Trang Trang

25. Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm ~ Sênh Ly

Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm ~ Sênh Ly
Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm ~ Sênh Ly

26. Tuý linh lung ~ Thập Tứ Dạ

Tuý linh lung ~ Thập Tứ Dạ
Tuý linh lung ~ Thập Tứ Dạ

27. Từng thề ước ~ Đồng Hoa

Từng thề ước ~ Đồng Hoa
Từng thề ước ~ Đồng Hoa

28. Ca tẫn đào hoa ~ Mỹ Bảo

Ca tẫn đào hoa ~ Mỹ Bảo
Ca tẫn đào hoa ~ Mỹ Bảo

29. Bí mật bị thời gian vùi lấp ~ Đồng Hoa

Bí mật bị thời gian vùi lấp ~ Đồng Hoa
Bí mật bị thời gian vùi lấp ~ Đồng Hoa

30. Mộc cẩn hoa tây nguyệt cẩm tú ~ Hải Phiêu Tuyết

Mộc cẩn hoa tây nguyệt cẩm tú ~ Hải Phiêu Tuyết
Mộc cẩn hoa tây nguyệt cẩm tú ~ Hải Phiêu Tuyết

31. Thiên sơn mộ tuyết ~ Phỉ Ngã Tư Tồn

Thiên sơn mộ tuyết ~ Phỉ Ngã Tư Tồn
Thiên sơn mộ tuyết ~ Phỉ Ngã Tư Tồn

32. Anh có thích nước Mỹ không? ~ Tân Di Ổ

Anh có thích nước Mỹ không? ~ Tân Di Ổ
Anh có thích nước Mỹ không? ~ Tân Di Ổ

33.Đông Cung ~ Phỉ Ngã Tư Tồn

Đông Cung ~ Phỉ Ngã Tư Tồn
Đông Cung ~ Phỉ Ngã Tư Tồn

34. Nhân gian khói lửa ~ Kết Tử Thụ

Nhân gian khói lửa ~ Kết Tử Thụ
Nhân gian khói lửa ~ Kết Tử Thụ

35.Chuyện cũ của Lịch Xuyên ~ Huyền Ẩn

Chuyện cũ của Lịch Xuyên ~ Huyền Ẩn
Chuyện cũ của Lịch Xuyên ~ Huyền Ẩn

36. Ngọ môn quẫn sự ~ Ảnh Chiếu

Ngọ môn quẫn sự ~ Ảnh Chiếu
Ngọ môn quẫn sự ~ Ảnh Chiếu

37. Nếu một giây này anh không gặp em ~ Phỉ Ngã tư Tồn

Nếu một giây này anh không gặp em ~ Phỉ Ngã tư Tồn
Nếu một giây này anh không gặp em ~ Phỉ Ngã tư Tồn

38. Khách qua đường vội vã ~ Phiêu A Hề

Khách qua đường vội vã ~ Phiêu A Hề
Khách qua đường vội vã ~ Phiêu A Hề

39.  Hương mật tựa khói sương ~ Điện Tuyến

Hương mật tựa khói sương ~ Điện Tuyến
Hương mật tựa khói sương ~ Điện Tuyến

40. Mộng hồi Đại Thanh ~ Kim Tử

Mộng hồi Đại Thanh ~ Kim Tử
Mộng hồi Đại Thanh ~ Kim Tử

41. Bong bóng mùa hè ~ Minh Hiểu Khê

Bong bóng mùa hè ~ Minh Hiểu Khê
Bong bóng mùa hè ~ Minh Hiểu Khê

42. Nếu chỉ là thoáng qua ~ Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Nếu chỉ là thoáng qua ~ Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Nếu chỉ là thoáng qua ~ Mai Tử Hoàng Thì Vũ

43. Thanh xuân của ta bắt đầu khi yêu người ~ Kết Tử Thụ

Thanh xuân của ta bắt đầu khi yêu người ~ Kết Tử Thụ
Thanh xuân của ta bắt đầu khi yêu người ~ Kết Tử Thụ

44. Chính là hoàng hậu ~ Vu Tình

Chính là hoàng hậu ~ Vu Tình
Chính là hoàng hậu ~ Vu Tình

45.Cô phương bất tự thưởng ~ Phong Lộng

Cô phương bất tự thưởng ~ Phong Lộng
Cô phương bất tự thưởng ~ Phong Lộng

46. Nhàn Vân công tử ~ Vu Tình

Nhàn Vân công tử ~ Vu Tình
Nhàn Vân công tử ~ Vu Tình

47. Huyền của Ôn Noãn ~ An Ninh

Huyền của Ôn Noãn ~ An Ninh
Huyền của Ôn Noãn ~ An Ninh

48. Thiên thu tố quang đồng ~ Mị Ngữ Giả

Thiên thu tố quang đồng ~ Mị Ngữ Giả
Thiên thu tố quang đồng ~ Mị Ngữ Giả

49.  Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh ~ Thư Nghi

Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh ~ Thư Nghi
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh ~ Thư Nghi

50.Mười năm nhất phẩm Ôn như Ngôn ~ Thư Hải Thương Sinh

Mười năm nhất phẩm Ôn như Ngôn ~ Thư Hải Thương Sinh
Mười năm nhất phẩm Ôn như Ngôn ~ Thư Hải Thương Sinh

Trên đây là danh sách 50 tiểu thuyết có sức ảnh hưởng lớn nhất trên Internet  1KhoPlus sẽ cập nhật link đọc cho từng truyện để bạn có thể dễ dàng đọc những truyện trên.

(5360)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments