Top 5 truyện tiên hiệp nổi bật vừa hoàn thành trong năm 2017

Đa số các câu chuyện tiên hiệp là hành trình tu tiên, hành trình trên một không gian khác lạ, con đường đi qua không dài nhưng cũng chẳng ngắn, để đi được chặng đường này, cần nhất là sự kiên trì, là tâm căn muốn theo đuổi sự nghiệp võ học của nhân vật.… Continue reading Top 5 truyện tiên hiệp nổi bật vừa hoàn thành trong năm 2017